Enumerable.Repeat Kullanımı


5 Ağustos 2014 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

Repeat metodu, parametre ile verilen değeri yine parametrede belirtilen miktar kadar tekrarlayan bir diziye dönüştürmek için kullanılmaktadır. Metod geriye IEnumerable türünde list döndürmektedir.
Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
    public static IEnumerable< TResult> Repeat< TResult>(TResult element, int count)
Örnek üzerinde inceleyelim.
    static void Main(string[] args)
    {
      IEnumerable< string> values = Enumerable.Repeat< string>("www.hikmetokumus.com", 10);
      foreach (var item in values)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }

      Console.Read();
    }

www.hikmetokumus.com

Örnekte, Repeat metodu ile girilen string ifadeyi 10 defa tekrar etmesini belirttik ve işlem sonucunu döngü ile ekrana yazdırdık. Metod kullanımında Count parametresi setlenirken dikkat edilmelidir. Çünkü parametre veri tipi int olduğu için, değer olarak 0' dan küçük bir setleme yapabiliriz. Eğer girilen değer 0' dan küçükse Repeat metodu geriye ArgumentOutOfRangeException hatası fırlatacaktır. Örnek üzerinde inceleyelim.
    static void Main(string[] args)
    {
      IEnumerable< string> values = Enumerable.Repeat< string>("www.hikmetokumus.com", -1);
      foreach (var item in values)
      {
        Console.WriteLine(item);
      }

      Console.Read();
    }
Kodu çalıştırdığımız zaman aşağıdaki hata alınacaktır.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle