Fluent NHibernate İle Delete Kullanımı - Kayıt Silmek


7 Ağustos 2014 Hikmet Okumuş Fluent NHibernate

Bir önceki Fluent NHibernate makalesinde Update kullanımından bahsetmiştik. İşlem yapmak için öncelikle kaydı elde etmemiz gerektiğini, sonrasında kayıt üzerinde işlem yapabileceğimizi belirtmiştik.
Delete kullanımıda aynı şekilde olmaktadır. Bir kaydı silmek için öncelikle kaydı elde etmemiz gerekmektedir. Örneğimize Personel tablosu üzerinden devam edelim. İşlem öncesi tablo görünümü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Yukarıda bulunan tablodan bir kayıt elde edelim ve silme işlemini gerçekleştirelim.
    private void btnDelete_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      using (var session = NHibernateHelper.OpenSession())
      {
        ITransaction tran = session.BeginTransaction();

        Personel dPersonel = session.Get< Personel>(9);

        session.Delete(dPersonel);
        tran.Commit();
      }
    }

www.hikmetokumus.com

Id değeri 9 olan kaydı elde ediyoruz sonrasında ise silme işlemini gerçekleştiriyoruz. Silme işlemi sonrasında tablomuzun son hali aşağıdaki gibi olacaktır.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle