Expression Bodied Functions, method ve property gövdelerini lambda ifadesi (=>) ile tanımlamak için kullanılmaktadır. C# 6.0 öncesinde aşağıdaki gibi bir kod yazalım.
		  public class Personel
		  {
		    public Personel()
		    {
		      this.Ad = "Ali";
		      this.Soyad = "Can";
		    }
		
		    public string Ad { get; }
		
		    public string Soyad { get; }
		
		    public string TamAd
		    {
		      get
		      {
		        return string.Format("{0} {1}", Ad, Soyad);
		      }
		    }
		  }
		
Benzer örneği C# 6.0 ile yapalım.
		  public class Personel
		  {
		    public string Ad { get; } = "Ali";
		
		    public string Soyad { get; } = "Can";
		
		    public string TamAd => $"{Ad} {Soyad}";
		  }
		
"TamAd" property tanımına dikkat ederseniz kod gövdesi süslü parantezler ile sınırlandırılmamıştır. Metod gövdesi lambda (=>) ifadesi ile oluşturulmuştur. Benzer örneği bir fonksiyon için yapalım.
		  public int Hesapla(int sayi1, int sayi2)
		  {
		    return sayi1 + sayi2;
		  }
		
C# 6.0 ile aşağıdaki gibi yazabiliriz.
		  public int Hesapla(int sayi1, int sayi2) => sayi1 + sayi2;  
		
Son olarak metod için bir örnek yapalım.
		  public class Personel
		  {
		    public string Ad { get; set; }
		
		    public string Soyad { get; set; }
		
		    public void Bilgi()
		    {
		      Console.WriteLine(string.Format("{0} {1}", Ad, Soyad));
		    }
		  }
		
C# 6.0 ile örnekleyelim.
		  public class Personel
		  {
		    public string Ad { get; set; }
		
		    public string Soyad { get; set; }
		
		    public void Bilgi() => Console.WriteLine($"{Ad} {Soyad}");
		  }
		

Başarılar dilerim.



Yorum Ekle