C# 6.0 İle Dictionary Initializers Kullanımı


24 Kasım 2015 Hikmet Okumuş C#

C# 6.0 öncesinde Dictionary koleksiyonu ile bir örnekleme yapmak istediğimizde aşağıdaki gibi bir kod yazmamız gerekmektedir.
		  Dictionary< string, Uri > pages = new Dictionary< string, Uri >
		  {
		    { "microsoft", new Uri("http://www.microsoft.com") },
		    { "google", new Uri("http://www.google.com") }
		  };
		
Bu yöntem ile ilk değer atamasını yaparken süslü parantezler arasında ve her bir elemanı da kendi süslü parantezleri arasında yazdık ve elemanları virgül ile ayırdık. C# 6.0 ile benzer işlem aşağıdaki gibi yapılabilmektedir.
		  Dictionary< string, Uri > pages = new Dictionary< string , Uri >
		  {
		    ["microsoft"] = new Uri("http://www.microsoft.com"),
		    ["google"] = new Uri("http://www.google.com") 
		  };
		
Yeni tanımlama yönteminde elemanların süslü parantezleri ortadan kalkmaktadır. Key alanları köşeli parantez içinde tanımlanmakta ve değerleri eşittir ile atanmaktadır. Dictionary Initializers yöntemi diğer yazıma göre oldukça okunaklı ve daha anlaşılır durmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle