C# 6.0 İle Exception Filters Kullanımı


30 Kasım 2015 Hikmet Okumuş C#

Exception filters catch ifadeleri içerisinde filtre oluşturmak için kullanılmaktadır. C# 6.0 öncesinde benzer bir işlem aşağıdaki gibi yapılmaktadır.
		
			try
			{
				throw new Exception("ex 1");
			}
			catch(Exception ex)
			{
				if(ex.Message == "ex 1")
				{
					//ex 1 işlemleri
				}
				else if(ex.Message == "ex 2")
				{
					//ex 2 işlemleri
				}
			}		
		
C# 6.0 ile catch bloğuna aşağıdaki gibi filtre uygulanabilmektedir.
				try
				{
					throw new Exception("ex 1");
				}
				catch (Exception ex) when (ex.Message == "ex 1")
				{
					//ex 1 işlemleri
				}
				catch (Exception ex) when (ex.Message == "ex 2")
				{
					//ex 2 işlemleri
				}
			

Başarılar dilerim.Yorum Ekle