SQL Server Database Shrink İşlemi - Veritabanı Boyutunu Küçültmek


7 Şubat 2016 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

SQL Server içerisinde veriler database' e ait ".mdf" ve ".ldf" uzantılı dosyalarda tutulmaktadır. Zamanla bu dosyalar insert işlemleri ile şişmektedir. Örnek olarak binary formatında dosyaları tuttuğumuz bir tablomuz olsun. 1 GB boyutunda veriyi tabloya yazalım. Database' e ait mdf dosyamızın büyüdüğünü göreceğiz. Kaydı delete ile sildiğimiz zaman tekrar mdf dosyasına baktığımızda database' in diskteki boyutunun düşmediğini göreceğiz. Sebebi database boyutu küçüldüğü zaman doğrudan diskte kaplamış olduğu boyutunu düşürmemektedir. Burada shrink işlemi devreye girmektedir. Shrink işlemini Management Studio üzerinden de yapabiliriz.
			USE [NORTHWND]
			GO
			DBCC SHRINKDATABASE(N'NORTHWND' )
			GO
		
Bu işlem ile ".mdf" ve ".ldf" dosyaları shrink edilmektedir. Dosyaları ayrı ayrı da shrink edebilirsiniz. Önce ".mdf" dosyasını shrink edelim.
			USE [NORTHWND]
			GO
			DBCC SHRINKFILE (N'Northwind' , 0, TRUNCATEONLY)
			GO
		
Aşağıdaki şekilde de ".ldf" dosyası shrink edilmektedir.
			USE [NORTHWND]
			GO
			DBCC SHRINKFILE (N'Northwind_log' , 0, TRUNCATEONLY)
			GO
		

Başarılar dilerim.Yorum Ekle