DevExpress ASPxLoadingPanel Kullanımı


2 Temmuz 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

ASPxLoadingPanel, arka planda devam eden işlemin sonucu dönene kadar kullanıcı arayüzünde açılan ve istemci tarafında çalışan bir bilgi panelidir. Kullanacağımız başlıca metodlar aşağıdaki gibidir.
GetText
Loading panel üzerindeki değeri döndürür
SetText
Loading panel üzerindeki değeri değiştirir
Hide
Loading paneli gizler
Show
Loading paneli açar
ShowAtPos
Loading paneli belirtilen X-Y posizyonunda açar
ShowInElement
Belirtilen html elementi içerisinde loading paneli açar
ShowInElementByID
Belirtilen element içerisinde loading paneli açar. Elementi ID olarak belirtmek gerekmektedir.

www.hikmetokumus.com

//GetText
var text = loadingPanel.GetText();

//SetText
loadingPanel.SetText("Yükleniyor, lütfen bekleyiniz ..");

//Hide
loadingPanel.Hide();

//Show
loadingPanel.Show();

//ShowAtPos
loadingPanel.ShowAtPos(20, 30);

//ShowInElement
loadingPanel.ShowInElement(panel);

//ShowInElementByID
loadingPanel.ShowInElementByID(panel.id);
		
Eğer loading panel için varsayılan olarak bilgi metni tanımlamak isterseniz, elementin Text özelliğini kullanabilirsiniz. Ekranda farklı bilgiler çekilirken, panel mesajınıda ona göre değiştirmeniz gerekebilir. Eğer "SetText" ile mesaj içeriğini değiştirirseniz, bir sonraki loading paneli çağırdığınızda değişen mesaj içeriği ile panel açılacaktır. Bu ayrıntıya dikkat etmeniz gerekmektedir.
//1. çağırmada ekrana varsayılan mesaj gelecektir. -> Yükleniyor, lütfen bekleyiniz ..
loadingPanel.Show();

//2. çağırmada metin değiştiriliyor. Ekrana yeni değer gelecektir.
loadingPanel.SetText("Bilgileri alınıyor")
loadingPanel.Show();

//3. çağırmada ekrana "Bilgileri alınıyor" mesajı gelecektir.
loadingPanel.Show()
Mesaj içeriğini değiştirmek için önce "SetText" sonrasında "Show" metodunu çağırmak gerekmektedir. Ben genelde aşağıdaki gibi bir yapı kullanıyorum. Eğer parametre ile değer gönderirsem yeni mesaj o olacak, eğer bir değer gönderilmiyorsa, bir önceki mesaj yerine varsayılan mesajım ekrana gelecektir. Bu şekilde bir kullanım yukarıda örneklemeye çalıştığım durumunda önüne geçecektir.
function ShowLoading(message) {
  if (message == undefined) {
    message = "Yükleniyor, lütfen bekleyiniz ..";
  }

  loadingPanel.SetText(message);
  loadingPanel.Show();
}

Başarılar dilerim.Yorum Ekle