DevExpress ASPxTreeList Seçim İşlemleri - Settings Selection


25 Ağustos 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

ASPxTreeList nesnesi içerine kategori bilgilerini set etmiştik. Şimdi her bir eleman için CheckBox özelliğini nasıl aktif edeceğimizi kısaca anlatacağım. Bunun için ASPxTreeList nesnesinin SettingsSelection özelliğinden yararlanacağız. Satırlar için checkbox özelliğini aktif etmek için öncelikle Enabled özelliğini true olarak set etmemiz gerekmektedir. Bu işlem ile ASPxTreeList' in görüntüsü aşağıdaki gibi olacaktır.

www.hikmetokumus.com

Örneğimizdeki Telefon değerini seçtiğimizde sadece kendisinin seçildiğini, altında bulunan kategorilerin seçilmediğini göreceksiniz. Eğer seçilen bir üst kategori ile altında bulunan tüm elemanlarında seçilmesini istiyorsanız Recursive özelliğini true olarak set etmemiz gerekmektedir.

www.hikmetokumus.com

Örneğimizde üst kategori olarak Telefon ve Bilgisayar seçenekleri bulunmaktadır. Kategorileri daha fazla olduğunu düşünürsek tüm elemanları aynı anda seçmek ya da seçimini kaldırmamız gerekebilir. Bunun için tümünü seç / kaldır gibi bir özelliğe ihtiyaç duyulmaktadır. Bu işlem için de AllowSelectAll özelliğini true olarak set etmemiz gerekmektedir. Kolon başlığının hemen yanında bir checkbox gelecektir.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle