DevExpress ASPxTreeList CollapseNode ve ExpandNode Kullanımı


1 Eylül 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

Bir önceki makalede ASPxTreeList kontrolünde CollapseAll ve ExpandAll metodlarını incelemiştik. Bu işlem ile tüm elemanları açıyor ya da kapatabiliyorduk. İlgili makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

DevExpress ASPxTreeList Expand and Collapse Nodes

Bazı durumlarda tüm kırılımları açmak kapatmak yerine, belirli bir node üzerinde işlem yapmak isteyebilirsiniz. Menü oluşturma örneğinde aşağıdaki kategori tablosundan yararlanmıştık.

www.hikmetokumus.com

www.hikmetokumus.com

Şimdi yukarıdaki görselde bulunan Telefon kırılımını kapatalım. Bunu yapabilmek için ASPxTreeList kontrolünün Client-Side tarafında CollapseNode metodundan yararlanacağız. Metod bizden bir Key değeri vermemizi istemektedir.

www.hikmetokumus.com

ASPxTreeList konrolünde hangi alanın key değeri olacağı KeyFieldName özelliğinde belirtilmektedir. Yukarıdaki tabloda biz Id alanını key alanı olarak belirledik. Şimdi bu id değerini metoda parametre olarak gönderelim.
		treeCategory.CollapseNode(1);		
	

www.hikmetokumus.com

Expand işlemi için aşağıdaki gibi kullanıyoruz.
		treeCategory.ExpandNode(1);
	
Eğer alt kırılımı olmayan ya da hatalı bir key değeri gönderirseniz herhangi bir işlem yapmayacaktır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle