DevExpress ASPxTreeList İle GetSelectedNodeValues Kullanımı


7 Eylül 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

ASPxTreeList kontrolü içerisinde aşağıdaki gibi bir menü oluşturmuştuk. Şimdi bu menü içerisinde seçilen değerlere nasıl ulaşacağız onu örnekleyelim.

www.hikmetokumus.com

Görselde Telefon ve altındaki elemanlar seçili durumdadır. Şimdi bu değerleri GetSelectedNodeValues metodunu kullanarak elde edelim.

www.hikmetokumus.com

GetSelectedNodeValues metodu 3 adet parametre almaktadır. fieldNames ile seçili satırlara ait hangi kolonlardaki verileri almak istiyorsanız onu belirtiyorsunuz. onCallback ile bir Callback metod belirtiyoruz. DevExpress web script metodlarında sıkça karşılaşacağınız bir durumdur. Sizin çağırmış olduğunuz method işini bitirdiği zaman Callback olarak parametre geçtiğiniz metoda sonuç döndürmektedir. Bu örnekte kısaca değineceğiz ve ileride bu konuyla alakalı farklı örneklerde yapacağız. visibleOnly Optional parameter olarak düşünebilirsiniz. Yani bir argüman göndermediğiniz zaman varsayılan olarak false değerini alacaktır.

Evet şimdi kod ile örnekleyelim.
	treeCategory.GetSelectedNodeValues("Caption", function(values){
	    console.log(values);
	});
	

www.hikmetokumus.com

Caption kolonundaki değerlere erişmek istediğimizi belirttik. Ardından Callback metodumuzu argüman olarak gönderdik. Dikkat ederseniz metod values adında bir parametreye sahip. Bu parametre GetSelectedNodeValues metodu işini bitirdiği zaman Callback metoda sonuçları argüman olarak döndürmesi için kullanılmaktadır. Dönen değerler console.log ile ekrana yazılmıştır.
visibleOnly adlı parametrenin Optional gibi çalıştığını, varsayılan olarak false değerine sahip olduğunu belirtmiştim. Bu parametre şunu sağlamaktadır. Örnekte kontrol üzerindeki tüm node değerleri expand modundadır. Siz bir node değerini seçtiğinizde, altında seçili olan node değerlerinide geri dönmektedir. Eğer parametreye bir değer geçmezseniz ya da false olarak setlerseniz aşağıdaki gibi bir durumda size collapse node içerisinde seçili olan değerleride döndürecektir.

www.hikmetokumus.com

Bu şekilde metodu çağırdığınız zaman seçili node collapse olsa bile, eğer altında seçili değer varsa onlarıda dikkate alacak ve geri döndürecektir. Ama parametre değerini true olarak setlerseniz, seçili node collapse ise ve altında seçili değer olsa bile bu sefer bu seçimleri dikkate almayacaktır ve size sadece parent node değerini döndürecektir.
	treeCategory.GetSelectedNodeValues("Caption", function(values){
	    console.log(values);
	}, true);
	

www.hikmetokumus.com

Telefon altındaki değerler seçili olmasına rağmen görselde olduğu gibi sadece Telefon değeri dönmüştür. Kodu değiştirmeden node u expand ederseniz tüm seçimlerin döndüğünü göreceksiniz.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle