DevExpress ASPxTreeList İle UnselectAll Kullanımı


19 Eylül 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

ASPxTreeList kontrolünün Client-Side tarafında işimize yarayacak bir çok özelliğini inceledik. Gene sıkça ihtiyacımızın olacağı bir konuyu örneklemeye çalışalım. Tüm seçimleri kaldırmak ..

Aşağıdaki gibi tüm elemanlarının seçili olduğu bir ASPxTreeList kontrolünde tüm seçimleri kaldırmak için Client-Side tarafında doğrudan bir metod bulunmamaktadır.

www.hikmetokumus.com

Server-Side tarafında UnselectAll isimli bir metod bulunmaktadır. Biz bu metodu Client-Side tarafında, ASPxTreeList kontrolünün CustomCallback eventını tetikleyerek kullanacağız. Öncelikle Client-Side tarafında tetikleme işlemini yapalım.
		treeCategory.PerformCallback("unselect");
		

www.hikmetokumus.com

Server-Side tarafı aşağıdaki gibidir.
	  protected void treeCategory_CustomCallback(object sender, DevExpress.Web.ASPxTreeList.TreeListCustomCallbackEventArgs e)
	  {
	    if (e.Argument == "unselect")
	    {
	      treeCategory.UnselectAll();      
	    }	   
	  }
		
Bu işlemin ardından tüm seçimler false olacaktır. PerformCallback metodu ile Server-Side tetiklendiğinde sayfa post-back yapmayacağı için işlem sanki Client-Side olarak çalışıyormuş gibi olacaktır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle