DevExpress ASPxDateEdit Today & Clear Button Text Change


29 Aralık 2016 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

ASPxDateEdit kontrolünde tarih paneli üzerindeki butonların textleri varsayılan olarak ingilizce gelmektedir. Text ifadesini değiştirmek için CalendarProperties özelliği kullanılmaktadır. "Today" için TodayButtonText, "Clear" için ClearButtonText özelliklerini setlemek yeterli olacaktır. Örnek olarak değerlerin türkçe karşılıklarını setleyelim.
      < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
        < CalendarProperties TodayButtonText="Bugün" ClearButtonText="Temizle">
        < /CalendarProperties>
      < /dx:ASPxDateEdit>
		

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle