Merhaba arkadaşlar,

ASPxDateEdit kontrolünün varsayılan olarak text değeri boş olarak gelmektedir. Eğer kontrol yüklendiğinde örneğin varsayılan olarak günün tarihi setlemek istersek, kontrolünün Client-Side eventini kullanabiliriz. Bu işlem için Init eventi kullanılmaktadır. Kullanım şekli aşağıdaki gibidir.
  < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
    < ClientSideEvents 
      Init="function(){
        dateEdit.SetText(new Date().toLocaleDateString());                                    
      }"/>
  < /dx:ASPxDateEdit>

Başarılar dilerim.Yorum Ekle