DevExpress ASPxDateEdit Custom Button Eklemek


10 Ocak 2017 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar

ASPxDateEdit kontrolünü özelleştirmek, farklı işlevsellikler katmak isterseniz, kontrolün "Buttons" özelliğini kullanabilirsiniz.
	< dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
		< Buttons>
			< dx:EditButton Text="Today">< /dx:EditButton>
			< dx:EditButton Text="Clear">< /dx:EditButton>
		< /Buttons>
	< /dx:ASPxDateEdit>

www.hikmetokumus.com

Normalde tarih panelini açtığımızda "Today" ve "Clear" butonları panel üzerinde mevcut. Biz uygulamamızda farklılık oluşturmak için, butonları daha hızlı ulaşabileceğimiz bir noktaya taşıdık. Örnekte custom buton olarak "EditButton" kullandım. Diğer button tipleri aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle