DevExpress ASPxDateEdit Custom Button Click Event


12 Ocak 2017 Hikmet Okumuş DevExpress Web

Merhaba arkadaşlar,

Bir önceki makalede ASPxDateEdit kontrolüne custom butonların nasıl ekleneceğini örneklemiştik. İlgili makaleye aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

www.hikmetokumus.com DevExpress ASPxDateEdit Custom Button Eklemek

Bu makalede ise eklediğimiz custom buttonlara nasıl event ekleriz, tetikleriz bunu örneklemeye çalışacağız. Önceki makaledeki örnekte "Today" ve "Clear" butonlarını custom olarak eklemiştik.

www.hikmetokumus.com

Şimdi bu butonlara event ekleyelim. Bu işlem için "ClientSideEvents" içinde bulunan "ButtonClick" eventını kullanacağız. Eğer örneğimizdeki gibi birden fazla buton kullanırsanız, tek bir event içerisinde hangi buton için istek geldiğini, EventArgs ile gelen "buttonIndex" özelliği belirtmektedir. Şimdi "Today" için günün tarihini setleme, "Clear" için date alanını temizleme kısımlarını yazalım.
  

  < dx:ASPxDateEdit ID="dateEdit" ClientInstanceName="dateEdit" runat="server" Theme="Aqua">
    < Buttons>
      < dx:EditButton Text="Today">< /dx:EditButton>
      < dx:EditButton Text="Clear">< /dx:EditButton>
    < /Buttons>
    < ClientSideEvents ButtonClick="onButtonClick" />
  < /dx:ASPxDateEdit>

Başarılar dilerim.Yorum Ekle