C# İle FolderBrowserDialog Kullanımı


12 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

FolderBrowserDialog bilgisayarımızda bulunan klasör dizinlerine görüntülemeye yaramaktadır. Uygulamalarımızda kullanıcının klasör yolu belirtmesini isteyebiliriz. Bu gibi durumlarda FolderBrowserDialog kontrolü kullanılmaktadır.
Toolbox' ta FolderBrowserDialog kontrolü bulunmaktadır. Form alanına sürükleyerek oluşturabileceğimiz gibi kod alanında da oluşturabilmekteyiz.
FolderBrowserDialog Klasor = new FolderBrowserDialog();
Klasör dizinlerini görüntülemek için ShowDialog() metodunu çağırıyoruz.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog Klasor = new FolderBrowserDialog();
      Klasor.ShowDialog();
    }
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

SelectedPath özelliği ile seçilen klasör dizininin yol bilgisi elde edilmektedir.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog Klasor = new FolderBrowserDialog();
      Klasor.ShowDialog();
      string KlasorYolu;
      KlasorYolu = Klasor.SelectedPath;
    }
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Klasör dizinlerini görüntülediğinizde Yeni Klasör Oluştur butonunu göreceksiniz. Eğer butonu visible etmek isterseniz ShowNewFolderButton özelliğini false etmeniz yeterlidir.
Klasor.ShowNewFolderButton = false;
Varsayılan klasör dizinleri olarak masaüstünüz görünecektir. Eğer siz farkı bir dizinin görüntülenmesini istiyorsanız RootFolder özelliğine dizini setlemeniz gerekecektir.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FolderBrowserDialog Klasor = new FolderBrowserDialog();
      Klasor.RootFolder = Environment.SpecialFolder.MyDocuments;
      Klasor.ShowDialog();
      string KlasorYolu;
      KlasorYolu = Klasor.SelectedPath;
    }
FolderBrowserDialog kullanımı bu şekilde olmaktadır.

Başarılar dilerim.Kullanıcı Yorumları

hikmet okumuş makale yorum
Umut Sun
6/20/2018 11:23:59 AM

Teşekkürler konunuzdan faydalanarak uyguladım :)Yorum Ekle