C# İle FontDialog Kullanımı


12 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

FontDialog font paletini kullanmamıza yaramaktadır. Bu palet ile yazı tipi, yazı tipi büyüklüğü, yazı tipi rengi gibi özellikleri belirleyebiliriz.
Toolbox' ta FontDialog kontrolü bulunmaktadır. Form alanına sürükleyerek oluşturabileceğimiz gibi kod alanında da oluşturabilmekteyiz.
FontDialog Font = new FontDialog();
Font paletini görüntülemek için ShowDialog() metodunu çağırıyoruz.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog Font = new FontDialog();
      Font.ShowDialog();
    }
Ekran görüntüsü aşağıdaki gibidir.

www.hikmetokumus.com

Seçilen fontun özellikleri Font özelliği ile elde edilmektedir. Örnek olarak bir texbox içerisinde bulunan yazının fontunu belirleyelim.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog Font = new FontDialog();
      Font.ShowDialog();
      textBox1.Font = Font.Font;
    }
Bu şekilde font tipini elde etmiş bulunmaktayız. Aynı zamanda font paleti üzerinde font rengi seçiminide yapabilmekteyiz. Tabi öncesinde ShowColor özelliğini true olarak setlememiz gerekmektedir.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog Font = new FontDialog();
      Font.ShowColor = true;
      Font.ShowDialog();
      textBox1.Font = Font.Font;
    }
Görüntüledikten sonra seçilen font tipi ile beraber font rengini textbox içerisine setleyebiliriz.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog Font = new FontDialog();
      Font.ShowColor = true;
      Font.ShowDialog();
      textBox1.Font = Font.Font;
      textBox1.ForeColor = Font.Color;
    }
Eğer font büyüklüklerini sınırlamak isterseniz MaxSize ve MinSize özelliklerini setlemeniz gerekecektir.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      FontDialog Font = new FontDialog();
      Font.ShowColor = true;
      Font.MaxSize = 20;
      Font.MinSize = 12;
      Font.ShowDialog();
      textBox1.Font = Font.Font;
      textBox1.ForeColor = Font.Color;
    }
FontDialog kontrolünün kullanımı genel olarak bu şekilde olmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle