C# İle If Karar Yapısı


8 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

Program yazarken en çok ihtiyacımızın olacağı karar yapılarından bir tanesidir. Karar yapıları, program içerisinde girilen koşullara göre programımıza yön vermeye yarayan yapılardır. If yapısının en sade yazım hali aşağıdaki gibidir. Örnek;
if (Koşul)
{
  // True İse Çalışacak Kodlar
}
Belirtilen koşul True değerini sağladığında if yapısı içerisinde kodlar çalışacaktır. Daha net anlaşılması için bir örnek yapalım.
      if (2 > 1)
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıdan büyüktür.");
      }
Koşulumuzda birinci sayının ikinci sayıdan büyük olduğu kontrol edilmektedir. Sonuç true değerini döndürecektir ve ekrana İki, birden büyüktür. mesajını çıkaracaktır. Eğer koşul ile belirtmiş olduğumuz ifade true değeri döndürmez ise else kısmında yer alan kodlar çalışacaktır. İf - Else yapısının yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      if (Koşul)
      {
        // True ise çalışacak kodlar
      }
      else
      {
        // False ise çalışacak kodlar
      }
Yukarıda verdiğimiz örneği bu yapıya göre yazalım.
      if (2 > 3)
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıdan büyüktür.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıdan büyük değildir.");
      }
Yukarıda birinci sayının ikinci sayıdan büyük olduğu koşulu false değerini döndürecektir ve else kısmında yer alan kodlar çalışacaktır. Eğer birinci sayı ikinci sayıdan büyük olsa yukarıdaki yapıda tespit edebiliyoruz. Fakat birinci sayı ikinci sayıdan büyük değil ise bu durumda ya eşit olacaktır yada küçük olacaktır. Örnekte birinci sayının sadece ikinci sayıdan büyük olmadığı bilgisini elde edebiliyoruz. Bu gibi durumlarda birden fazla koşul belirtmemiz gerekebilir. Bu gibi durumlarda İf - Else İf yapısını kullanmamız gerekecektir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      if (Birinci Koşul)
      {
        // Birinci Koşul True ise çalışacak kodlar
      }
      else if(İkinci Koşul)
      {
        // İkinci Koşul True ise çalışacak kodlar
      }
      else
      {
        // Koşullar false ise çalışacak kodlar.
      }
Yukarıdaki örneğimizi bu yapıya göre uygulayalım.
      if (2 > 3)
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıdan büyüktür.");
      }
      else if( 2 == 3)
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıya eşittir.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Birinci sayı, ikinci sayıdan küçüktür.");
      }
Bu şekilde birinci sayının ikinci sayıya göre büyük, küçük yada eşit olma durumunu kontrol edebiliriz.
Biz sadece if yapısı içerisinde bir tane koşul belirttik. Birden fazla koşul belirtebiliriz.
      if(2 > 1 && 3 > 2)
      {
        // True kodlar
      }
      else
      {
        // False kodlar
      }
Yukarıdaki yapıda iki koşulunda true olması durumunda true alanında bulunan kodlar çalışacaktır. İf yapısında koşul belirtirken karşılaştırma ifadelerinden yararlanılmaktadır. Konuyu daha iyi anlayabilmek için karşılaştırma ifadelerini incelemenizde fayda vardır.
Eğer if yapısında işlenecek kod satır sayısı 1 ise süslü parantez açmamıza gerek yoktur.
      if(2 > 1 && 3 > 2)
        MessageBox.Show("True");
      else
        MessageBox.Show("False");
Eğer yukarıdaki gibi tek satır yazarsanız bir problem olmaz. Fakat birden fazla satır yazacaksanız süslü parantezleri açmanız gerekecektir.
İf yapısı ile ilgili olarak anlatacaklarım bu kadardır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle