Sql Where İfadesi Kullanımı


21 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Sql' de where ifadesi sorguya koşul belirtmemizi sağlamaktadır. Filtreleme gibi düşünülebilmektedir. Bazen bir tablodaki bütün verileri görüntülemek istemeyebiliriz. Ya da bir güncelleme yaparken ya da silerker bir koşula göre silmemiz gerekebilmektedir. Bu gibi durumlarda where koşulunu kullanmamız gerekmektedir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
SELECT Alan1, Alan2, Alan3 FROM TabloAdi
WHERE [ŞART]
Örnek bir select sorgusu yazalım.
SELECT * FROM Kullanicilar
WHERE Durum = 1
Burada Kullanicilar tablosundan veri çekiliyor. Where ile sadece Durum bilgisi aktif olanlar (True olanlar) getiriliyor. Biz burada bir tane koşul belirttik. İhtiyaca göre koşulun sayısını arttırabiliriz.
SELECT * FROM Kullanicilar
WHERE Durum = 1 AND Departman = 'BilgiIslem'
Burada hem Durum bilgisi aktif olan ve Departman bilgisi BilgiIslem olan kayıtlar görüntülenmek istenmiştir. Update sorgusunda where koşulunu kullanalım.
UPDATE Kullanicilar SET
Durum = 1
WHERE Durum = 0
Kullanıcılar tablosunda Durum bilgisi 0 olan tüm alanların durumunu 1 olarak update etmektedir. Delete sorgusunda where koşulunu kullanalım.
DELETE FROM Kullanicilar
WHERE Durum = 0
Bu sorguda da durum bilgisi 0 olan tüm kayıtlar silinmektedir. Örneklerde where ifadesini eşit olma durumuna göre yazdık. Diğer sql operatörlerinide aynı mantık ile kullanabiliriz.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle