Sql İle Update Sorgusu


31 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Update işlemi, bir tabloda bulunan bilgilerin değiştirilmesi için kullanılmaktadır. Update işlemi için değiştirilmesi istenilen kolon isimleri yazılır ve yeni değeri koşul ya da koşulsuz bir şekilde güncellenir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
UPDATE TABLO_ADI SET ALAN1 = DEGER1, ALAN2 = DEGER2 WHERE SART
UPDATE ifadesinden sonra güncellenmek istenilen tablo adı, SET ifadesinden sonra güncellenmek istenilen alanlar teker teker yazıllır. Son olarak bir şart ifadesi ile kayıt güncellenir.
UPDATE Kullanicilar SET Adi = 'Hikmet', Soyadi = 'Okumuş' WHERE UserId = 1
Bu şekilde UserId değeri 1 olan kayıt girilen değerlere göre güncellenecektir. Eğer şart belirtilmezse tabloda bulunan tüm alanlar güncellenecektir.
UPDATE Kullanicilar SET Durum = 1
Bu şekilde tüm tabloda bulunan kayıtlar güncellenecektir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle