Sql İle Delete Sorgusu


31 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Delete işlemi bir tablo içerisinde bulunan kayıtları silmek için kullanılmaktadır. Belirtilen koşul ile belirli satırların silinebileceği gibi tüm tabloda bulunan verilerde silinebilmektedir. Örnek olarak Kullanıcılar tablosunda bulunan kaydı silen bir sorgu yazalım.
DELETE FROM Kullanicilar WHERE UserId = 2
Bu şekilde UserId değeri 2 olan kayıt silinecektir. Eğer tüm tabloyu silmek istersek aşağıdaki sorguyu yazmamız gerekecektir.
DELETE FROM Kullanicilar
Bu şekilde Kullanıcılar tablosunda bulunan tüm satırlar silinecektir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle