Sql İle Insert Sorgusu


31 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Insert işlemi, bir tabloya veri eklemek için kullanılmaktadır. Tabloda bulunan satırlar yazılır ve satırların değerleri atanarak Insert işlemi gerçekleştirilir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
INSERT INTO TABLO_ADI (KOLON) VALUES (DEGER)
INSERT INTO ifadesinden sonra tablo adı, parantez içerisinde hangi alanara veri eklenmek isteniyorsa alan adları ve VALUES ifadesinden sonra parantez içerisinde veri eklenmek istenilen alanların değerleri sırası ile yazılmaktadır.
INSERT INTO Kullanicilar (Adi, Soyadi) VALUES ('Hikmet', 'Okumuş')
Bu şekilde Kullanıcılar tablosuna kayıt eklenmektedir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle