C# İle Readonly Kullanımı


4 Eylül 2012 Hikmet Okumuş C#

Readonly tanımlı değişkeni salt okunur moduna getirmektedir. Yani readonly olarak tanımlanan bir değişken sadece okunabilmektedir. Setleme işlemi değişkenin oluşturulduğu anda ya da oluşturulan sınıfın constructor metodu içerisinde yapılmaktadır. Çalışma zamanında sadece constructor içerisinde değer ataması yapılabilmektedir. Aksi halde salt okunur bir alana değer atanamaz uyarısı vermektedir.
Readonly değişken tanımı aşağıdaki gibidir.
public readonly string Isim;
Isim adında bir string değişken tanımı yapılmıştır. Değer ataması yapılmamıştır. Bu değişkene aynı sınıfın constructor metodu içerisinde değer ataması yapalım.
    public readonly string Isim;

    public ReadOnlyForm(string Deger)
    {
      this.Isim = Deger;
    }

    private void ReadOnlyForm_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      ReadOnlyForm form = new ReadOnlyForm("Hikmet Okumuş");
      form.ShowDialog();
    }
Yukarıda formun bir constructor metodu tanımlanmıştır. Farklı bir formda çağrılacağı gibi aynı formun load event' ında constructor değeri verilmiştir. Ve bu şekilde çalışma anında readonly bir değişkenin değeri set edilmiştir.
Tabi değer ataması işlemini tanımlandığı anda da yapabiliriz.
public readonly string Isim = "Hikmet Okumuş";

Başarılar dilerim.Yorum Ekle