C# İle For Döngüsü Kullanımı


9 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

Döngüler program içerisinde bir işlemin belirtilen koşul ifadesi ile birden fazla çalışmasını sağlayan yapılardır. Döngü yapıları bize program içerisinde tekrar tekrar kod yazmamamızı sağlamaktadır. Program yazarken olmazsa olmaz yapılarımızdan bir tanesidir. For döngüsünün basit yazım şekli aşağıdaki gibidir. Örnek;
      for (Başlangıç değer; Koşul; İlerleme Şekli)
      {
        // İşlem
      }
Hemen yukarıdaki yapıya göre bir örnek yazalım.
      for (int i = 0; i < 5; i++)
      {
        MessageBox.Show("Değişken değeri: " + i.ToString());
      }
Örnekte int türünde bir değişken tanımladık ve başlangıç değerini 0 olarak atadık. Koşulumuz değişkenimizin 5 ten küçük olması. Ve ilerleme şekli her bir turda başlangıç değerinin bir artması. Koşul sağlanana kadar ekrana mesaj çıkaracaktır.
Aynı if yapısında olduğu gibi for döngüsünde de eğer yazılan kod satır sayısı 1 ise süslü parantezleri kullanmaya gerek yoktur.
      for (int i = 0; i < 5; i++)
        MessageBox.Show("Değişken değeri: " + i.ToString());
Başlangıç değerini bir bir arttırdığımız gibi eksiltme şeklinde de kullanabiliriz.
      for (int i = 10; i >= 0; i--)
      {
        MessageBox.Show("Değişken değeri: " + i.ToString());
      }
Başlangıç değeri için değişkeni for döngüsü içerisinde tanımlamak zorunda değiliz. Döngü dışında da tanımlama yapabiliriz.
      int i;

      for (i = 10; i >= 0; i--)
      {
        MessageBox.Show("Değişken değeri: " + i.ToString());
      }
Yada
      int i = 10;

      for (; i >= 0; i--)
      {
        MessageBox.Show("Değişken değeri: " + i.ToString());
      }
Basit hali ile for döngüsünün kullanımı bu şekildedir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle