C# İle Region Kullanımı


16 Eylül 2012 Hikmet Okumuş C#

Region, kodların okunurluğunu arttırmak ve daha düzenli bir yapıda saklamak için kullanılmaktadır. Region eklenmek istenilen kodun üst tarafında #region , alt tarafında ise #endregion ifadesi bulunmaktadır. Ayrıca Ctrl + k + s kısayolu ile region oluşturabilirsiniz.
Region kullanımı aşağıdaki gibidir.
      #region Region Açıklaması
      
      // KODLAR

      #endregion

Başarılar dilerim.Yorum Ekle