String sınıfında en çok kullanacağımız metodlardandır. Equals ve Contains iki ifadeyi karşılaştırıp geriye bool türünde değer döndürmektedir.
Equals ile bir ifade içerisinde kontrol edilmek istenilen ikinci ifade tam olarak yer alıyorsa true değilse false değerini döndürmektedir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger1 = "Hikmet Okumuş";
      string Deger2 = "Hikmet Okumuş";

      if (Deger1.Equals(Deger2))
      {
        MessageBox.Show("Deger2 içerisindeki değer Deger1' e eşittir.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Deger2, Deger1' e eşit değildir.");
      }
    }
Contains ise Equals metodundan farklı olarak kontrol edilecek ifadenin herhangi bir bölümünde ikinci ifade yer alıyor ise true değilse false değerini döndürecektir. Kullanımı aşağıdaki gibidir.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger1 = "Hikmet Okumuş";
      string Deger2 = "Hikmet";

      if (Deger1.Contains(Deger2))
      {
        MessageBox.Show("Deger2 içerisindeki değer Deger1 içerisinde bulunmaktadır.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Deger2, Deger1 içerisinde bulunmamaktadır.");
      }
    }

Başarılar dilerim.Yorum Ekle