String sınıfı içerisinde en çok kullanılmakta olan metodlardandır. String bir ifadede bulunan karakterleri temizlemek için kullanılmaktadır.
Trim() metodu, string bir ifadenin başında ve sonunda bulunan boşlukları temizlemek için kullanılmaktadır. Bir örnek üzerinde inceleyelim.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "              Hikmet Okumuş              ";
      MessageBox.Show(Deger);
      MessageBox.Show(Deger.Trim());
    }
Örnekte Deger değişkeni içerisine atanan değerin başında ve sonunda boşluklar bulunmaktadır. İlk mesaj ekrana boşluk karakterlerini getirecektir. Bir sonraki mesajda trim() işlemi, degerin başında ve sonunda bulunan boşlukları temizleyip ekrana getirecektir.

www.hikmetokumus.com

www.hikmetokumus.com

TrimStart() metodu bir string ifadenin başında belirtilen char tipindeki karakterlere göre temizleme işlemi yapar.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Hikmet Okumuş";
      Deger = Deger.TrimStart('a', 'e', 'H', 't', 'm', 'k');
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Tanımlanan değer 2. satırda TrimStart() ile baştan başlayarak temizlenmektedir. Karakter sıralamasının bir önemi bulunmamaktadır. Eğer değer başlangıçtan itibaren bu harflerden içeriyorsa sırası ile temizleme işlemi yapacaktır.

www.hikmetokumus.com

Sadece H harfi eşleştiği için değerin 1. karakterini silecektir.
TrimEnd() metodu, TrimStart() metodunun tam tersi olarak çalışmaktadır. Değerin sonundan başlayarak silme işlemini gerçekleştirmektedir.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Hikmet Okumuş";
      Deger = Deger.TrimEnd('a', 'e', 'H', 'ş', 't', 'u');
      MessageBox.Show(Deger);
    }

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle