Replace metodu string bir ifade içerisinde yer alan karakterleri değiştirmek, Substring metodu ise string bir ifadenin belli bir bölümü almamızı sağlamaktadır. Replace metodu içerisinde char ya da string türünde karakter belirtebiliriz.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.Replace('i', 'a');
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Örnekte ifade içerisinde yer alan i harfleri a harfleri ile değiştirilecektir. Tek bir karakter yerine kelime ya da birden fazla harfi kontrol etmek ve değiştirmek istersek string olarak belirtebiliriz.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.Replace("il", "ulu");
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Bu şekilde de il geçen yerler ulu ifadesi ile yer değiştirecektir.
Substring() metodu bir değerin belli bir yerinden istenilen sayıda karakterin alınmasını sağlamaktadır. 2 overload' ı bulunmaktadır. 1. sinde karakterin sırası belirtilir ve o sıradan başlayarak değerin sonuna kadar bulunan karakterler alınır.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.Substring(4);
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Burada Deger ifadesi 4. harften yani g harfinden itibaren sonuna karak alınacaktır.

www.hikmetokumus.com

2. overload ile başlangıç sırası belirtildikten sonra kaç karakterin alınacağı belirtilebilmektedir.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.Substring(4, 2);
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Burada da g harfinden sonra 2 karakter alıp ekrana mesaj olarak görüntüleyecektir.

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle