PadLeft ve PadRight metodları, string bir ifadenin başından ve sonundan belitilen karakter sayısı kadar boşluk ile ya da karakter ile başlamasını sağlamaktadır.
PadLeft() metodunun 2 overload' ı bulunmaktadır. 1. sinde toplam uzunluk miktarı belirtilmektedir. Yani değerin içerisinde bulunan karakter sayısı toplam uzunluktan az ise değerin sol tarafından itibaren toplam uzunluk tamamlanana kadar boşluk karakteri atmaktadır.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.PadLeft(20);
      MessageBox.Show(Deger);
    }
Bilgisayar kelimesi 20 karakterden az olduğu için değerin başından itibaren 20 karakter olana kadar boşluk karakteri atacaktır.

www.hikmetokumus.com

2. overload ise toplam uzunluk ile birlikte char tipinde parametre almaktadır. Boşluk yerine belirtilen karakteri değer olarak atacaktır.
    private void button2_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string Deger = "Bilgisayar";
      Deger = Deger.PadLeft(20, '@');
      MessageBox.Show(Deger);
    }

www.hikmetokumus.com

PadRight() metodu ise PadLeft() metodunun tam tersi olarak çalışmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle