C# İle Foreach Döngüsü Kullanımı


9 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

For döngüsünün kullanımını daha önceki makalemde anlatmıştım. Foreach döngüsü, for ile benzer bir yapıya sahiptir. Foreach döngüsü genel olarak bir dizi, koleksiyon elemanları içerisinde dönmek için kullanılmaktadır. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      foreach (değişken_tipi değişken_adı in koleksiyon)
      {
        
      }
Örnek bir kod yazalım.
      string[] Isimler = { "Ali", "Can", "Hakan", "Yılmaz" };

      foreach (string Isim in Isimler)
      {
        MessageBox.Show(Isim);
      }
Örnekte string tipinde bir dizi tanımlanmıştır ve içerisine 4 tane değer eklenmiştir. Foreach ile oluşturduğumuz dizi içerisinde dönmek için bir string tipinde Isim değişkeni tanımlanmıştır. Döngü çalıştığı zaman Isimler dizisi içerisinde yer alan değerler sırası ile Isim değişkenine setlenecektir. Bu şekilde bir dizi içerisinde yer alan tüm kayıtlara teker teker ulaşılmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle