SQL ile Max, Min, Sum, Count Fonksiyonları


3 Ekim 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Sql sorguları yazarken en çok ihtiyacımız olan fonksiyonlar içerisinde yer almaktadırlar. Kullanım şekilleri aşağıdaki gibidir.

Max

Max, tablodan sorgu çekerken belirtilen kolonda en büyük değere sahip olan satırı getirmek için kullanılmaktadır.
SELECT MAX(OkunmaSayisi) AS OkunmaSayisi FROM Haberler
Max fonksiyonu Haberler tablosunda okunma sayısı en büyük olan haberi getirecektir.

Min

Min, Max fonksiyonunun tam tersi işlem yapmaktadır. En küçük değere sahip olan satırı getirmek için kullanılmaktadır.
SELECT MIN(OkunmaSayisi) AS OkunmaSayisi FROM Haberler
Bu sorgu ile en küçük değere sahip haber gelecektir.

Sum

Sum, belirtilen bir alanın toplam değerini hesaplamaktadır.
SELECT SUM(OkunmaSayisi) AS ToplamOkunan FROM Haberler
Bu sorgu okunma sayısı alanında bulunan tüm satırların toplamını hesaplayıp getirecektir.

Count

Count, sorgu ile dönen satırların toplam miktarını belirtmektedir.
SELECT COUNT(*) FROM Haberler
Bu sorgu ile Haberler tablosunda bulunan toplam kayıt sayısı hesaplanacaktır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle