SQL İle Reverse, Replace Fonksiyonlar


3 Ekim 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Reverse fonksiyonu belirtilen değeri tersten yazmak, Replace fonksiyonu belirtilen bir değer üzerinde değişiklik yapmak için kullanılmaktadır.

Reverse

Reverse fonksiyonu ile belirtilen bir değer tersten hesaplanıp getirilmektedir. Örnek olarak Kullanıcılar tablosunda Adi alanını Reverse fonksiyonu ile ekrana yazdırmak istediğimizde 'Bilgisayar' adlı kullanıcının ismini 'rayasigliB' olarak ekrana getirecektir.
SELECT REVERSE(Adi) AS Adi FROM Kullanicilar

Replace

Replace fonksiyonu belirtilen bir alanda harf, kelime değişikliği yapmamızı sağlamaktadır. Örnek olarak Kullanıcılar tablosunda Adi alanını aşağıda bulunan sorgu ile çekmek istediğimizde, 'a' harfleri 'e' harfi ile yer değiştirecektir. Bilgisayar örneğini tekrarlayacak olursak Bilgisayar ekrana Bilgiseyer olarak gelecektir.
SELECT REPLACE(Adi, 'e', 'a') FROM Kullanicilar
Tabi sadece tek bir karakter olarak düşünülmemeli. Birden çok harf ya da kelimede belirtilebilir.
SELECT REPLACE(Adi, 'sayar', 'islem') FROM Kullanicilar
Bu sorgu ilede Bilgisayar değerinde 'sayar', 'işlem' ifadesi ile yer değiştirecektir ve ekrana Bilgiişlem sonucu gelecektir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle