Asp.Net İle Mail Göndermek


6 Ekim 2012 Hikmet Okumuş Asp.Net

Asp.Net' te iletişim sayfalarında mail gönderimi işlemi için örnek kod aşağıda yer almaktadır. Girilen değerleri ilgili alanlara setleyerek mail gönderimi yapabilirsiniz.
		protected void gonderOnClick(object sender, EventArgs e)
		  {
		    System.Net.Mail.MailMessage Email = new System.Net.Mail.MailMessage();
		    Email.From = new System.Net.Mail.MailAddress("Mail Gönderecek Adres");
		    Email.To.Add("Mail' in Gideceği Adres");
		    Email.Subject = "Konu";
		    Email.Body = "Mesaj içeriği";
		    System.Net.Mail.SmtpClient Client = new System.Net.Mail.SmtpClient();
		    Client.Credentials = new System.Net.NetworkCredential("Gönderilecek Mail Adresi", "Mail Şifresi");
		    Client.Port = 587;
		    Client.Host = "smtp.gmail.com";
		    Client.EnableSsl = true;
		    Client.Send(Email);
		  }
		

Başarılar dilerim.Yorum Ekle