C# İle Switch Case Kullanımı


11 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

Switch Case, kullanım olarak If karar yapısına benzemektedir. Bu yapıda kontrol edilmek istenen değer parantez içerisinde belirtilir. Kontrol edilmek istenilen değerler ise Case ile belirtilir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      switch ("Kontrol edilecek değer")
      {
        case "Değer":
          break;

        default:
      }
Yukarıdaki yapıya göre hemen bir örnek yapalım.
      int Sayi = int.Parse(textBox1.Text);

      switch (Sayi)
      {
        case 1:
          MessageBox.Show("1 değeri girildi.");
          break;

        case 2:
          MessageBox.Show("2 değeri girildi.");
          break;
          
        case 3:
          MessageBox.Show("3 değeri girildi.");
          break;

        default:
          MessageBox.Show("Başka bir değer girildi.");
          break;
      }
Örnekte sayı değişkenine girilecek olan değer kontrol edilmektedir. Case ifadesinden sonra girilen değer Sayi değişkeni ile aynı olması durumunda, case içerisindeki kodlar çalışacaktır. Case ile kontrol edilen değerler dışında başka bir değer girildiğinde default içerisinde yer alan kodlar çalışacaktır.
Her bir case ifadesinin altında break ifadesi kullanılması zorunludur. Birden fazla sonuç için aynı kod satırını kullanabiliriz. Bu durum için alt alta case ifadelerini sıralamak gerekmektedir.
      switch (Sayi)
      {
        case 1:
        case 2:
        case 3:
          MessageBox.Show("1 ile 3 arası değer girildi.");
          break;

        case 4:
        case 5:
        case 6:
          MessageBox.Show("4 ile 6 arası değer girildi.");
          break;

        default:
          MessageBox.Show("Başka bir değer girildi.");
          break;
      }

Başarılar dilerim.Yorum Ekle