C# TryParse Metodu Kullanımı


24 Ekim 2012 Hikmet Okumuş C#

C#' ta bazı sınıfların TryParse motodu bulunmaktadır. Bu sınıflara örnek olarak double, int, byte, bool gibi sınıfları gösterebiliriz. Metodun kullanım amacı gönderilen değerin ilgili türe dönüşüp dönüşemeyeğini belirlemektir. TryParse metodu geriye bool tipinde değer döndürmektedir. Eğer parametre olarak gönderilen değer dönüştürülmek istenilen değere dönüşürse out parametresi ile gönderilen parametreye sonucu aktarmaktadır.
Örnek olarak aşağıda int türüne dönüştürülmek istenilen bir değer bulunmaktadır.
    private void btnTryParse_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      int Sayi = 0;

      if (int.TryParse("20", out Sayi))
      {
        MessageBox.Show("Değer int türüne çevrildi.");
      }
      else
      {
        MessageBox.Show("Çevirme işlemi yapılamadı.");
      }
    }
string olarak gönderilen 20 değeri, eğer int türüne dönüşürse out parametresi ile gönderilen Sayi değişkenine aktarılacaktır. Yukarıdaki işleme göre sonuc true değeri döndürecektir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle