C# İle Guid Kullanımı


24 Ekim 2012 Hikmet Okumuş C#

Guid, benzersiz değerler oluşturmak için kullanılmaktadır. Örnek olarak ortak bir alana birden fazla kullanıcının dosya kaydetmesini gösterebiliriz. İki farklı kullanıcı aynı isimde dosya oluşturabilir ve bir kullanıcı diğer bir kullanıcının dosyasını bu şekilde ezebilir. Guid yapısı ise bize benzersiz değerler üretir ve böyle bir durumun oluşmamasını sağlar.
Guid kullanımı oldukça basittir.
    private void btnGuid_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      string GuidKey = Guid.NewGuid().ToString();
      MessageBox.Show(GuidKey);
    }
Bu şekilde bir işlem ile örnek olarak aşağıdaki gibi bir değer elde edilecektir.
b21972e1-742f-4fa7-be46-1189d9cab7ca
Görüldüğü gibi değer 32 digit olarak oluşmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle