C# İle Dosya Uzantısını Öğrenmek


24 Ekim 2012 Hikmet Okumuş C#

Seçtiğimiz dosyanın uzantı bilgisini öğrenmek ve bu sonuca göre işlem yapmamız gereken durumlar oluşabilir. Örnek olarak seçilen dosyanın uzantısı sadece .txt ise işleme devam etmek isteyebiliriz. Dosya uzantısını öğrenmek için FileInfo sınıfından yararlanılacaktır.
Dosya uzantısını öğrenmek için;
    private void btnUzanti_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      OpenFileDialog DosyaSec = new OpenFileDialog();
      if (DosyaSec.ShowDialog() == DialogResult.OK)
      {
        System.IO.FileInfo ff = new System.IO.FileInfo(DosyaSec.FileName);
        string DosyaUzantisi = ff.Extension;
      }
    }
gibi bir işlem kullanılmaktadır. Uzantısı bilgisi FileInfo sınıfının Extension özelliği ile öğrenilmektedir.

Başarılar dilerim.Kullanıcı Yorumları

hikmet okumuş makale yorum
Kadir YÜKSEL
6/12/2017 9:19:41 AM

Faydalı oldu bilgi. teşekkürlerYorum Ekle