C# İle Timer Nesnesi Kullanımı


27 Ekim 2012 Hikmet Okumuş C#

Timer nesnesi, belirli aralıklarda düzenli olarak işlemlerin yapılmasını sağlayan çok kullanışlı bir kontroldür. Timer nesnesinin özellik ve metodları aşağıdaki gibidir.
Interval: int türünde değer almaktadır. Timer' ın hangi süre aralığında çalışacağını belirlemektedir.
Start: Timer nesnesini başlatmak için kullanılmaktadır.
Stop: Timer nesnesini durdurmak için kullanılmaktadır.
Timer nesnesinin Tick event' ı interval süresi oluştuğunda çalışacak olan kodları barındırmaktadır. Örnek olarak form üzerinde bulunan saat, dakika, saniye label' larına sistem saatini yazdıracağımız bir uygulama yapalım.
    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    {
      timer1.Interval = 1000;
      timer1.Tick += new EventHandler(timer1_Tick);
      timer1.Start();
    }

    void timer1_Tick(object sender, EventArgs e)
    {
      labelSaat.Text = DateTime.Now.Hour.ToString();
      labelDakika.Text = DateTime.Now.Minute.ToString();
      labelSaniye.Text = DateTime.Now.Second.ToString();
    }
Interval' e 1000 değeri atanmıştır. 1000, 1 saniyeyi ifade etmektedir. Bu şekilde her 1 saniyede bir sistem saati label üzerinde güncellenecektir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle