Sql İle Top İfadesi Kullanımı - Satır Limiti


28 Ekim 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Top ifadesi, select ile görüntülenecek verilerin satır sayısını belirtmek için kullanılmaktadır. Eğer bir select sorgusunda TOP ifadesi geçmezse sorguya göre tabloda bulunan tüm satırlar gelecektir. TOP ifadesi belirtilirse, limit değeri kadar satır görüntülenecektir. Örnek olarak Kullanıcılar tablosunda bulunan kayıtlarımızı getirelim.
SELECT * FROM Kullanicilar
Bu şekilde tüm kullanıcı kayıtları gelecektir. Sorgumuza TOP ifadesini eklediğimizde ise belirtilen miktar kadar satır görüntülenecektir.
SELECT TOP 3 * FROM Kullanicilar
Bu sorguya göre kullanıcılar tablosunda bulunan ilk 3 satır görüntülenecektir. Bu şekilde görüntülemek istediğimiz satır sayısını belirtebilmekteyiz.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle