C# İle StreamWriter Dosya Yazma İşlemleri


14 Kasım 2012 Hikmet Okumuş C#

StreamWriter sınıfı ile metin dosyalarına karakter türünde değer girişi yapılmaktadır. Örnek olarak D:\\Yaz.txt dosyasına program içerisinden erişip metinsel bir ifade eklemek istersek bu işlem için StreamWriter sınıfı bize yardımcı olacaktır.
StreamWriter sınıfı System.IO namespace' i altında bulunmaktadır. Örneğimizde kullanacağımız StreamWriter nesnesini tanımlayalım.
StreamWriter Yaz = new StreamWriter("D:\\Yaz.txt");
StreamWriter nesnesinin birden fazla constructor' ı bulunmaktadır. Biz örneğimizde string türünde değer alan Path parametresini kullandık. Bu parametre ile yazılacak olan dosyanın yol bilgisinin verilmesi yeterlidir. Yeri gelmişken belirtelim. Normalde bir dosyaya erişip yazmak istediğimizde önce dosyanın olup olmadığını kontrol etmemiz gerekmektedir. Eğer dosya yoksa yazmaya çalışıldığında program hataya düşecektir.
      string DosyaYolu = "D:\\Yaz.txt";
      if (File.Exists(DosyaYolu))
      {
        // Dosya var
      }
      else
      {
        // Dosya yok
      }

Yukarıdaki gibi bir kontrol işimizi görecektir. Fakat StreamWriter nesnesi için bu işlemi ayrıca yapmaya gerek yoktur. Çünkü nesne dosya kontrolünü kendisi gerçekleştirmektedir. Eğer belirtilen yolda bir dosya bulunmazsa program önce dosyayı oluşturmakta sonrasında içerisine değeri yazmaktadır.
Nesnemizi tanımladıktan sonra Write ve WriteLine metodları ile yazma işlemini gerçekleştiriyoruz. İki metod arasında basit bir fark bulunmaktadır. Write ile aynı satıra yazılır. Örnek olarak;
StreamWriter Yaz = new StreamWriter("D:\\Yaz.txt");
      Yaz.Write("C# StreamWriter");
      Yaz.Write("Hikmet Okumuş");
İki kere write ile dosyaya yazılmıştır. Fakat tek bir satıra yazacaktır. Aynı örneği WriteLine yaptığımızda ise yazının sonunda Enter işlemini gerçekleştirecektir ve imleç bir alt satıra geçecektir. Yukarıdaki örnek üzerinden gidecek olursak 2 satır olarak dosyaya kaydedecektir.
      StreamWriter Yaz = new StreamWriter("D:\\Yaz.txt");
      Yaz.WriteLine("C# StreamWriter");
      Yaz.WriteLine("Hikmet Okumuş");
Buraya kadar olan işlemler ile dosyaya yazma işlemini gerçekletiriyoruz. Biz dosyaya yazmak istediğimizde ilgili dosya ile bir bağlantı kuruyoruz. Yazma işleminden sonra bu bağlantınında kapatılması gerekmektedir. Kapatma işlemi için Close metodu kullanılmaktadır.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      StreamWriter Yaz = new StreamWriter("D:\\Yaz.txt");
      Yaz.WriteLine("C# StreamWriter");
      Yaz.WriteLine("Hikmet Okumuş");
      Yaz.Close();
    }
StreamWriter sınıfının basit kullanımı bu şekilde olmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle