C# İle While - Do While Döngüsü Kullanımı


11 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

For döngüsünde başlangıç değeri, kontrol edilen değer ile eşit olması durumuna kadar çalışmaktaydı. While döngüsüde parantez içerisinde belirtilecek olan şartın True olması durumda devam etmektedir. Şart False olduğu zaman döngüden çıkmaktadır. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      while (koşul)
      {
        //Kodlar
      }
Örnek;
      int Sayi = 0;

      while (Sayi <= 100)
      {
        MessageBox.Show("Sayı değeri: " + Sayi.ToString());
        Sayi++;
      }
Örnekte sayı değişkenin değeri 100' e eşit olana kadar dönmeye devam edecektir.

Do While Döngüsü

While döngüsünden tek farkı bu yapıda önce döngü işlemi gerçekleştirilir sonrasında koşul kontrol edilmektedir. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
      do
      {
        //Kodlar
      }
      while (Koşul);
Örnek;
      int Sayi = 0;

      do
      {
        MessageBox.Show("Sayı değeri: " + Sayi.ToString());
        Sayi++;
      }
      while (Sayi <= 100);

Başarılar dilerim.Yorum Ekle