Stored Procedure Kullanımı


16 Aralık 2012 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Stored Procedure' ler Sql Server üzerinde kayıtlı tutulan sql cümlecikleridir. Stored Procedure' ler parametre alabilirler ve geriye sonuç döndürebilmektedirler. Stored Procedure' ler veritabanı üzerinde tutulduğundan ve ilk derlemeden sonra bir daha derlenmediğinden dolayı hızlı çalışmaktadır. Örnek olarak bir tablo üzerinden kayıtları getirecek olan bir procedure örneği yazalım.
CREATE PROCEDURE KisileriGetir
AS
BEGIN
SELECT * FROM Kisiler
END
Yukarıdaki sorguyu çalıştırdıktan sonra procedure oluşacaktır. Oluşturduğumuz proceduru kullanmak için EXEC deyimi kullanılmaktadır.
EXEC KisileriGetir
En sade hali ile kullanımı bu şekildedir.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle