C# İle NotifyIcon Kullanımı


9 Mart 2013 Hikmet Okumuş C#

NotifyIcon ekranın sağ alt köşesinde programları konumlandırmak için kullanılan araçtır. Örnek olarak Messenger programını gösterebiliriz. Programı çarpıdan kapattığınızda hemen sağ alt köşede konumlanmakta ve çalışmaya devam etmektedir. Bu işlem NotifyIcon sayesinde olmaktadır.
Bizde Messenger ekranının kapanması ile sağ altta beliren NotifyIcon örneğini küçük bir uygulama ile inceleyelim. Öncelikle NotifyIcon tanımını yapalım.
    NotifyIcon MyIcon = new NotifyIcon();

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    { 
      MyIcon.Icon = new Icon(@"C:\3033.ico");
    }
Nesnemizi tanımladık ve Icon belirledik. Şimdi uygulamayı simge durumuna küçülttüğümüzde NotifyIcon' un çalışmasını sağlayalım. Bunun için formun Resize event' ından yararlanılacaktır.
    private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
    {
      if (FormWindowState.Minimized == WindowState)
      {
        Hide();
        MyIcon.Visible = true;
        MyIcon.Text = "NotifyIcon Denemesi";
        MyIcon.BalloonTipTitle = "Program Çalışıyor";
        MyIcon.BalloonTipText = "Program sağ alt köşede konumlandı.";
        MyIcon.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info;
        MyIcon.ShowBalloonTip(30000);
      }
    }
Yukarıda ki satırları kısaca açıklayalım.
Hide() : Ekranı gizlemekte.
MyIcon.Visible : NotifyIcon' u görünür yapmakta.
MyIcon.Text : NotifyIcon üzerine gelindiğinde tooltip mesajını belirtir.
MyIcon.BalloonTipTitle : Balonunun başlığını belirtir.
MyIcon.BalloonTipText : Balonun üzerinde bulunan mesajı belirtir.
MyIcon.BalloonTipIcon : Balonun tipini belirtir.
MyIcon.ShowBalloonTip(30000) : Balonun ekranda gösterim süresini milisaniye cinsinden belirtir.
Tekrar programı çalıştırmak için NotifyIcon' un event' larından yararlanılmaktadır. Programı tekrar görünür hale getirmek için MouseDoubleClick event' ını kullanalım.
    NotifyIcon MyIcon = new NotifyIcon();

    private void Form1_Load(object sender, EventArgs e)
    { 
      MyIcon.Icon = new Icon(@"D:\Diğer\İkon Arşivi\ICO\3033.ico");
    }

    private void Form1_Resize(object sender, EventArgs e)
    {
      if (FormWindowState.Minimized == WindowState)
      {
        Hide();
        MyIcon.Visible = true;
        MyIcon.Text = "NotifyIcon Denemesi";
        MyIcon.BalloonTipTitle = "Program Çalışıyor";
        MyIcon.BalloonTipText = "Program sağ alt köşede konumlandı.";
        MyIcon.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info;
        MyIcon.ShowBalloonTip(30000);
        MyIcon.MouseDoubleClick += new MouseEventHandler(MyIcon_MouseDoubleClick);
      }
    }

    void MyIcon_MouseDoubleClick(object sender, MouseEventArgs e)
    {
      Show();
      MyIcon.Visible = false;
    }
NotifyIcon kullanımı bu şekilde olmaktadır.

Başarılar dilerim.Kullanıcı Yorumları

hikmet okumuş makale yorum
Murat Bay
3/18/2015 7:40:12 PM

Elinize sağlık.

hikmet okumuş makale yorum
osman kopdur
4/22/2015 3:59:57 PM

Çok faydalı oldu teşekkür ederim.

MyIcon.BalloonTipIcon = ToolTipIcon.Info;
info, Error, warning ve none haricinde bir ikon kullanmak istersek nasıl yapmalıyız. mesela goz.ico dosyamız var bunu kullanabilirmiyiz?

hikmet okumuş makale yorum
fatih
12/27/2016 12:01:46 AM

teşekürler cok faydali oldu :)

hikmet okumuş makale yorum
Hakan Davut
4/17/2018 3:56:19 PM

Teşşekür ederim.Yorum Ekle