Linq İle Take Metodu Kullanımı


2 Haziran 2013 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

T-Sql' de sorgulanan bir tablonun tüm satırlarını görmek istemeyeceğiniz durumlar olabilir. Sonuç kümesinden sadece n adet satırı listelemek isteyebilirsiniz. Bunu T-Sql' de gerçekleştirmek için TOP ifadesi kullanılmaktadır. T-Sql dilindeki ifadenin Linq' da karşılığı Take metodudur.
T-Sql' den bahsetmişken kısa bir örnek verelim. Kişiler tablosunda binlerce kaydın olduğunu düşünürsek ve biz ilk 2 kaydı listelemek istersek aşağıdaki gibi bir sorgu yazmamız gerekecektir.
SELECT TOP 2 * FROM Kisiler
Şimdi aynı örneği Linq ile yapalım. Öncelikle tüm kayıtları listeleyelim.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var kisiler = Kisiler();
    }

www.hikmetokumus.com

Şimdi Take metodu ile ilk 2 kaydı listeleyelim.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var kisiler = Kisiler().Take(2).ToList();
    }

www.hikmetokumus.com

Bu şekilde sonuç kümelerinin belirlenen miktardaki satırlarını görüntüleyebilirsiniz.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle