Linq & Lambda İle Where Metodu Kullanımı


29 Haziran 2013 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

Where ifadesi şart belirtmek için kullanılmaktadır. Bir veri kümesinden select ile veri sorgularken sonucun bir kritere göre gelmesi isteniyorsa where ifadesi kullanılmaktadır. Where ifadesinin kullanımını Linq ve Lambda kullanarak 2 farklı örnek üzerinde yapalım. Öncelikle Linq ile örnekleyelim.
Öncelikle Personel adında bir sınıf tanımlıyorum.
  public class Personel
  {
    public string Adi { get; set; }
  }
Personel sınıfının üyelerini girelim.
      List< Personel> Kisiler = new List< Personel>();
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Ali" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Can" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Hakan" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Yılmaz" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Harun" });
Şimdi Linq ile bu üyeler arasında bir kriter belirtelim. Örneğimizde adı Ali olan kayıtları listeyelim.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List< Personel> Kisiler = new List< Personel>();
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Ali" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Can" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Hakan" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Yılmaz" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Harun" });

      var Sonuc = from k in Kisiler
            where k.Adi == "Ali"
            select k;
    }
İşlem sonucunda kritere uygun olan kayıtlar Sonuc değişkeninde listelenecektir.

www.hikmetokumus.com

Aynı örneği Lambda ile aşağıdaki gibi yapabiliriz.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List< Personel> Kisiler = new List< Personel>();
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Ali" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Can" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Hakan" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Yılmaz" });
      Kisiler.Add(new Personel() { Adi = "Harun" });

      var Sonuc = Kisiler.Where(x => x.Adi == "Ali");
    }
Bu işlemde yukarıdaki gibi aynı sonucu verecektir. Basit düzeyde örnekleme yapmaya çalıştım. Birden fazla where ifadesi, birden fazla koşul belirterek sorgularınızı daha zengin hale getirebilirsiniz.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle