Programlama dillerinde değişken tanımlamanın belli başlı kuralları bulunmaktadır. Örneğin değişken adları numara ile başlayamaz, değişken adları boşluk içeremez, simge içermemelidir gibi kuralları bulunmaktadır. Bu kurallardan bir taneside programlama içerisinde kullanılan anahtar kelimelerin değişken adı olarak tanımlanamayacağıdır. Tabi C# bize bu konudada esneklik göstermektedir. Örnek olarak kurallara uygun bir değişken tanımı yapalım.
		string KullaniciAdi = "Değer";
		
Yukarıdaki örneğimizde veri tipi string olan bir değişken tanımladık. Değişken ismimizi verdik. Program derlendiği zaman herhangi bir hata döndürmeyecektir. Şimdi konumuzun başlığında belirttiğimiz değişken adı anahtar kelime içeren bir değişken tanımlayalım.
		string foreach = "Değer";
		
Bu şekilde yapılan bir tanımlama derleyici tarafından hata olarak işaretlenecektir. Sebebi değişken adı olarak anahtar kelime kullanamıyor olmamızdır.
www.hikmetokumus.com
Eğer anahtar kelimeleri değişken adı olarak kullanmak istiyorsak anahtar kelimesinin başına @ işaretini koymamız gerekmektedir.
		string @foreach = "Değer";
		
Ve bu şekilde yapılan bir tanımlama derleyici tarafındanda hata olarak algılanmayacaktır.
www.hikmetokumus.com

Başarılar dilerim.Yorum Ekle