C#' ta Metod ve Fonksiyon Kullanımı


11 Ağustos 2012 Hikmet Okumuş C#

Bazı durumlarda programlarımız içerisinde aynı kodları tekrar tekrar kullanmamız gereken yerler olabilir. Bu gibi durumlarda kodu tekrar yazmak hem uzunca bir iş olacaktır ve gereksiz bir çok satır kod yazılacaktır. Bu durumun önüne geçmek için metod ya da fonksiyon oluştururuz ve programımızda ihtiyaç duyduğumuz yerlerde oluşturduğumuz bu metod - fonksiyonları çağırarak işlemlerimizi gerçekleştiririz.

Metod Kullanımı

Metodlar geri dönüş değeri olmayan kod bloklarıdır. Void ifadesi kullanılarak oluşturulmaktadır. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
    void MetodAdi()
    {
      //Kodlar
    }
Void ifadesinden sonra metodun isi yazılmaktadır. Ekrana mesaj çıkaracak olan bir metod yazalım.
    void MesajGoster()
    {
      MessageBox.Show("Merhaba bu mesaj metod içerisinden gönderilmiştir.");
    }
Oluşturduğumuz bu metodu bir button içerisinden çağıralım.
    void MesajGoster()
    {
      MessageBox.Show("Merhaba bu mesaj metod içerisinden gönderilmiştir.");
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      MesajGoster();
    }
Metodumuzun aldığı değere göre işlem yapmasını isteyebiliriz. Bu durumda metodumuza parametre eklememiz gerekecektir. Parametre alan metodun yazım şekli aşağıdaki gibidir.
    void MetodAdi(veritipi parametre_adi)
    {
      //Kodlar
    }
Veritipi gönderilecek olan parametrenin hangi türde olduğunu ifade eder. Örnek olarak toplama işlemi için int türü kullanımı gibi. Parametre alan bir fonksiyon oluşturalım ve button içerisinden tekrar çağıralım.
    void ToplamaIslemi(int Sayi1, int Sayi2)
    {
      int Sonuc = Sayi1 + Sayi2;
      MessageBox.Show("İki sayının toplamı: " + Sonuc.ToString());
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      ToplamaIslemi(10, 20);
    }
Sayi1 ve Sayi2 adında iki tane parametre oluşturulmuştur. Button içerisinden metod çağrıldığında bizden 2 tane parametre girmemizi istemektedir. Girilen parametrelere göre ilgili metod sayıları toplayıp ekrana mesaj olarak görüntüleyecektir.

Fonksiyon Kullanımı

Mantık olarak metodlar ile aynı mantıktadır. Fakat fonksiyonlar yaptıkları işlemin sonucunu dönüş veri tipine göre geri döndürürler. Yazım şekli aşağıdaki gibidir.
    DonusVeriTipi FonksiyonAdi(Veritipi ParametreAdi)
    {
      //Kodlar
      return Sonuc;
    }
Fonksiyonlar return ifadesi ile geri değer döndürürler. Örnek;
    int CikarmaIslemi(int Sayi1, int Sayi2)
    {
      int Sonuc = Sayi1 - Sayi2;
      return Sonuc;
    }

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      textSonuc.Text = CikarmaIslemi(10, 5).ToString();
    }
CikarmaIslemi adında int turunde geri değer döndüren ve 2 tane parametre alan bir fonksiyon tanımlanmıştır. İşlem sonucu ise textbox içerisine setlenmiştir.
Örnekte yer alan tüm metod ve fonksiyonlara erişim belirteçleri tanımlamadığımız için default olarak private türünde tanımlanmıştır. Erişim belirteçleri konusunu okumanızı tavsiye ederim. Genel olarak metod ve fonksiyon kullanımı bu şekilde olmaktadır.

Başarılar dilerim.Yorum Ekle