Linq İle Union Metodu Kullanımı


20 Temmuz 2013 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

Union ifadesi, iki farklı sonuç kümesini birleştirmek için kullanılmaktadır. Birleştirme sonrasında metod geriye tek bir sonuç kümesi döndürmektedir. Bu işlemi yaparken mükerrer kayıtları dizi içerisine bir kere ekler.
    string[] Kisiler1 = { "Ali", "Can" };
    string[] Kisiler2 = { "Ahmet", "Hakan", "Ali" };

    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      var Sonuc = Kisiler1.Union(Kisiler2);
    }
Kisiler1 dizisi Kisiler2 dizisi ile birleştirilmiş ve değer Sonuç değişkenine atanmıştır.

www.hikmetokumus.com

Resimde görüldüğü gibi Ali değeri bir kere yazılmıştır. Yukarıdaki ifadeyi dilerseniz aşağıdaki gibide yazabilirsiniz. Sonuç gene aynı olacaktır.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    { 
      var Sonuc2 = (from k1 in Kisiler1 select k1).Union(from k2 in Kisiler2 select k2);
    }

Başarılar dilerim.Yorum Ekle