Linq İle OrderBy ve OrderByDescending Metodu Kullanımı


20 Temmuz 2013 Hikmet Okumuş Linq & Lambda

OrderBy ve OrderByDescending list elemanlarını sıralamak için kullanılmaktadır. OrderBy elemanları küçükten büyüğe, OrderByDescending ise elemanları büyükten küçüğe sıralamaktadır.

OrderBy

OrderBy ile parametre olarak belirtien alan küçükten büyüğe doğru sıralanmaktadır.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List< Kisiler> Kisiler = new List< Kisiler>();
      Kisiler.Add(new Kisiler("Ali", 10));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Hakan", 15));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Can", 18));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Yılmaz", 22));

      
      var Sonuc = Kisiler.OrderBy(x => x.Adi);
    }

www.hikmetokumus.com

OrderByDescending

OrderByDescending ile parametre olarak belirtilen alan büyükten küçüğe doğru sıralanmaktadır.
    private void button1_Click(object sender, EventArgs e)
    {
      List< Kisiler> Kisiler = new List< Kisiler>();
      Kisiler.Add(new Kisiler("Ali", 10));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Hakan", 15));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Can", 18));
      Kisiler.Add(new Kisiler("Yılmaz", 22));

      
      var Sonuc = Kisiler.OrderByDescending(x => x.Adi);
    }

www.hikmetokumus.com


Başarılar dilerim.Yorum Ekle