Sql İle Tablo Kopyalamak


30 Temmuz 2013 Hikmet Okumuş Microsoft SQL Server

Sql' de bir tabloyu kopyalamak için;
SELECT * INTO YENI_TABLO FROM KAYNAK_TABLO
sorgusu kullanılmaktadır. YENI_TABLO sorgu çalıştığı anda KAYNAK_TABLO referans alınarak oluşacaktır. Yeni tablo oluşurken aynı zamanda kaynak tablo içerisinde bulunan verilerde yeni tablo içerisine eklenecektir.
Kopyalama işlemi aynı Database içerisinde yapılabileceği gibi farklı Database' ler arasındada yapılabilmektedir.
SELECT * INTO HEDEF_DB.dbo.YENI_TABLO FROM KAYNAK_DB.dbo.KAYNAK_TABLO

Başarılar dilerim.Yorum Ekle